מרכז סימולציות

מרכז הסימולציה הפועל ב"שהם" מצויד בסימולטורים ולשם הפעלתו הוכשרו מדריכים ייעודיים מקרב העובדים.

המרכז מיועד לביצוע תרגול ואימון בסביבה חווייתית, המדמה מצבים רפואיים ואת הטיפול בהם. המרכז מורכב מחדר המדמה חדר טיפולים במחלקה, המכיל ציוד רפואי וסימולטורים לצורך פיתוח מיומנויות קליניות שונות.

הלמידה מתקיימת בתחומי הרפואה השונים, על פי צרכים שהוגדרו מראש, כגון קורסי החייאה שונים, בהם החייאה מתקדמת – ACLS והחייאה בסיסית – BLS.