יום סימולציות לסטודנטים בקורס על בסיסי התקיים ב"שהם"

ב-20 בדצמבר התקיים ב"שהם" יום סימולציות לסטודנטים שלומדים בקורס על בסיסי בשיקום במרכז להכשרה מתקדמת בסיעוד במרכז הרפואי רמב"ם.

הסימולציות, שהתקיימו כהכנה למבחן הממשלתי המתוכנן להתקיים בקרוב, הינן שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין שני המוסדות בתחום השיקום.

צוות ההדרכה של "שהם" בחן והכין את 30 הסטודנטים – אחיות שעובדות במתארים שונים מכל הארץ, במתכונת מס"ר. היום היה מקצועי, פורה ומוצלח.