הסתיימה סדנת פיתוח מחקר למתמחים

הסדנה התקיימה בהובלתן של ד"ר אלונה מטבייצ'וק, עוזרת רפואית למנהלת המרכז ואחראית תחום מחקר, ואלה שמש, מידענית רפואית

הסדנה כללה שלושה מפגשים, במהלכם קיבלו המתמחים הצצה לסיפורו של מחקר בראי הזמן בהרצאה של ד"ר דורון מרימס, מנהל החטיבה לתשושי נפש ויו"ר ועדת הלסינקי, שמעו סקירה על סוגי מחקר מפי ד"ר עדילי צבע, מתמחה, קיבלו כלים לקריאה ביקורתית וניתוח מחקר מד"ר מטבייצ'וק וזכו להיכרות עם ועדת הלסינקי בהיבטים הארגוניים ותהליכי אישור המחקר, אותם הציגה תמר וינטראוב, מזכירת ועדת הלסינקי. 

במהלך הסדנה התנסו המתמחים בכתיבת שאלות מחקר ובהצגת ניתוח מחקרים, בהנחיה של חברי צוות פיתוח מחקר: ד"ר אלונה מטבייצ'וק, ד"ר דורון מרימס, קובי מושקטל, מנהל בית המרקחת, וד"ר נתנאל לוי, מנהל שירות פיזיותרפיה.

הסדנה הינה חלק מתוכנית אקדמית למתמחים שהנהיגה ד"ר תמי פורת-פקר, סגנית מנהלת המרכז, במסגרת פיתוח תחום החינוך הרפואי ב"שהם".

"אני רואה חשיבות רבה בהנגשת המחקר לדור העתיד ומודה לכל חברי צוות פיתוח מחקר על ההתגייסות לפיתוח הסדנה", סיכמה ד"ר מטבייצ'וק.