מכרזי ספקים

המרכז הרפואי "שהם" מפרסם באתר זה מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין. הפרסום מתבצע מעת לעת ולפי שיקול דעתו של המרכז הרפואי.

המכרזים מפורסמים לפי תאריך הוצאתם.

המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז הנמצאים במשרדי המרכז הרפואי הם הנוסח המחייב, אלא אם נאמר אחרת במסמכי המכרז, וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פתוחים ב"שהם"
עמדות הטענה לרכבים חשמליים – פרוטוקול סיור קבלנים

להלן פרוטוקול סיור קבלנים – עמדות הטענה לרכבים חשמליים

מידע נוסף
להורדת מסמך PDF
עמדות הטענה לרכבים חשמליים – מענה לשאלות

להלן מענה לשאלות – מכז עמדות הטענה לרכבים חשמליים

מידע נוסף
להורדת מסמך PDF
מכרז רכש חשמל 2023 – מענה לשאלות

מכרז רכש חשמל 2023 – מענה לשאלות – לצפייה בקובץ יש ללחוץ כאן

מידע נוסף
להורדת מסמך PDF
מכרז רכש חשמל

להלן מכרז פומבי מס 1-2023 לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים. לפרטי המכרז יש ללחוץ על הקישור הבא:

מכרז רכש חשמל מיצרנים פרטיים-לפרסום

לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' רונה הרצמן, מרכז ועדת מכרזים, בדוא"ל: ronah@shoham.health.gov.il

פניות יתקבלו עד ליום 3.8.2023 בשעה 12:00.

 

 

מידע נוסף
להורדת מסמך PDF