מכרזים

מכרז לפינוי פסולת זיהומית 1-2021 – מענה לשאלות

מכרז לפינוי פסולת זיהומית – מענה לשאלות

מכרז לפינוי פסולת זיהומית – הארכה

מכרז לפינוי פסולת זיהומית – הארכה

מכרז לפינוי פסולת רפואית

מכרז לפינוי פסולת רפואית

פרוטוקול סיור קבלנים – מכרז הדברה

פרוטוקול סיור קבלנים – מכרז הדברה

הבהרה להצעת מחיר – מכרז הדברה

הבהרה להצעת מחיר – מכרז הדברה

מכרז הדברה

מכרז הדברה – לצפייה בפרטי המכרז לחצו כאן