חופש המידע

דין וחשבון לשנת 2020

דין וחשבון לשנת 2020http://www.shoham-medical.org.il/wp-content/uploads/2021/02/דוח-חופש-המידע-2020.pdf

דוח כספי לשנת 2019

http://www.shoham-medical.org.il/wp-content/uploads/2020/06/דין-וחשבון-שנתי-2019-המרכז-הרפואי-שהם-1.pdf

דין וחשבון שנתי לשנת 2018

המרכז הרפואי "שהם" – פרדס חנה בעלי תפקידים בבית החולים : מנהלת בית החולים             – ד"ר בוגוסלבסקי טניה מנהלת אדמיניסטרטיבית     … קרא עוד >>

דין וחשבון שנתי לשנת 2017

המרכז הרפואי "שהם" – פרדס חנה בעלי תפקידים בבית החולים: מנהלת בית החולים               – ד"ר בוגוסלבסקי טניה מנהלת… קרא עוד >>

הסבר אודות החוק והתקנות מכוחו

על אודות החוק והתקנות מכוחו בהתייחס לזכותו של האדם למידע ולתהליך לקבלת מידע חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, נחקק ב-… קרא עוד >>

פרטי הממונה ודרכי ההתקשרות

אורלי רבין, מנהלת משרד קבלה ורשומות וממונה על חופש המידע טלפון – 04-6375620, פקס 04-6375659, דוא"ל Pniot@Shoham.Health.gov.il בפנייה יש לציין:… קרא עוד >>

סוגי האגרות וסכומיהן

סוגי האגרות וסכומיהן        

דרכי תשלום האגרה

יש לשלם דרך מחלקת הגזברות,  בטלפון 04-6375616/712 את הקבלה יש להעביר לפקס 04-6375659

דין וחשבון שנתי לשנת 2016

דוח – המרכז הרפואי "שהם" פרדס חנה בעלי תפקידים בבית החולים: מנהלת בית החולים – ד"ר בוגוסלבסקי טניה מנהלת אדמיניסטרטיבית… קרא עוד >>

הנחיות מינהליות

מרכז רפואי "שהם" פועל בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הבריאות למאגר חוזרים ונהלים באתר המשרד לחץ כאן