22 עובדים נוספים הוכשרו לצוות סע"ר

במסגרת היערכות בית החולים למצבי חירום בכלל ולרעידות אדמה בפרט, התקיים באחרונה קורס סע"ר – סיוע עצמי ראשוני. בקורס השתתפו 22 מעובדי בית החולים, שמתווספים ל-45 בוגרי המחזור הראשון. 

הקורס כלל יום לימודים עיוני, בו הועלו תרחישים ונסקרו כללי התנהגות באירוע חירום, הכרת גורמי חילוץ והצלה ופעולות חילוץ בסיסיות. ביום השני של הקורס התקיים תרגול מעשי באתר ההרס של פיקוד העורף – "נעורים".

קצין הביטחון של המרכז, מקס כהן, מסר כי מטרת הקורס היתה להכשיר צוות לביצוע פעולות חילוץ והצלה בסיסיות בעת אירוע חירום, לאור העובדה, כי הנחת העבודה של משרד הבריאות ופיקוד העורף הינה כי כוחות חירום מקצועיים לא יוכלו להגיע בסמוך להתרחשות האירוע. על פי התרחיש הקיצוני בית החולים יהיה "אי בודד ולכן יהיה עליו להיות ערוך באופן עצמאי למתן מענה מיידי.

במהלך הקורס נראו המשתתפים/ות, מבצעים את הנלמד במקצועיות, במחויבות וביעילות, וכולי תקווה כי לא נידרש ליכולותיהם, מעבר לתרגול.