תפקיד קלינאי התקשורת בגישה הפליאטיבית

התקדמות הטכנולוגיה והרפואה המודרנית הביאו לעלייה בתוחלת החיים, אך לעתים קרובות זו מלווה בירידה באיכות החיים.

הגישה הפליאטיבית באה לידי ביטוי בטיפול בו המטרה העיקרית היא לשפר את איכות חייו של המטופל הנמצא במצב של סוף חיים. קלינאי תקשורת במערך הפליאטיבי עוסקים בשני תחומי טיפול עיקריים: 1. בליעה. 2. תקשורת. אוכלוסיית היעד שמתאימה להתערבות מסוג זה כוללת מטופלים שאובחנו עם מחלות נוירודגנרטיביות (כמו דמנציה, פרקינסון, ALS וכו'), סרטן, שבץ, אי ספיקת לב, אי ספיקה נשימתית ועוד.

באופן כללי, בתחום הבליעה מבוצעת בדיקת BSE (Bedside Evaluation) ובעקבותיה ההמלצות להאכלה. באם מומלצת האכלה דרך הפה, יינתנו הנחיות לגבי טכניקות להאכלה נכונה ומרקמי מזון ושתייה מתאימים. במצבים בהם קיימת סכנה בהאכלה דרך הפה (Per Os), תינתן המלצה להזנה חלופית (באמצעות צינור הזנה דרך האף –NGT  או ישירות דרך הקיבה –PEG ).

כאשר מדובר במצבי סוף חיים, הבחירה בין הזנה אוראלית להזנה אנטראלית מהווה סוגיה מורכבת. דוגמה לכך יכולה להיות הדילמה סביב הארכת חיי המטופל אל מול איכות חייו. צינור הזנה עשוי להפחית את הסכנה לאספירציות (כניסת מזון/שתייה לקנה הנשימה) ובכך יפחת גם הסיכון לדלקת ריאות או לחנק מיידי. מנגד, גובר הסיכון לפגיעה באיכות החיים. אכילה דרך הפה מעניקה למטופל תחושה של הנאה ונחמה

(האכלה מנחמת – ("comfort feeding", ובמקרים מסוימים גם לבני המשפחה, המוצאים בה דרך להבעת אכפתיות ודאגה. במקרים אחרים היא מעלה קושי להרפות כשהמטופל אינו חפץ בהארכת חייו.

על קלינאי התקשורת לאסוף ולמסור מידע כחלק ממכלול הטיפול במטופל, תוך שמירה על קשר רציף עם הצוות הרב-מקצועי ועם בני המשפחה. בהמשך לכך, עליו לגבש עמדה תוך התייחסות להשלכות הטמונות באופן ההזנה שנבחר.

בתחום התקשורת, באחריות הקלינאים להנגיש עבור המטופל כלים פונקציונליים לתקשורת עם סביבתו, לצורך תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות, לשימור הקירבה החברתית שלו ולסיוע בהגשמת משאלותיו. כאשר המטופל מתקשה לתקשר באופן מילולי, נציע לו דרכים חלופיות לעשות זאת, לדוגמה: טוש עם לוח מחיק, לוח איות, שימוש במחוות גוף (כגון ניד ראש, מצמוץ וכו'), מערכת למיקוד מבט ועוד.

למידע נוסף – "דע את זכויותיך", מתוך אתר משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/term-il

לימור לוי

קלינאית תקשורת, שותפה בצוות מובילי שינוי בטיפול הפליאטיבי