תו ירוק בפעם השלישית

באחרונה התבשרנו שהמרכז הרפואי זכה שוב בתו הירוק של מכון התקנים והיה לאחד מבתי החולים הבודדים בארץ המחזיק בתו.

בעצם זו שנה שלישית ש"שהם" מוגדר בית חולים ירוק, זאת הודות להרבה מאוד עובדים ומנהלים, שפעלו ללא לאות לצמצם פסולת, צריכת מים, סולר ועוד, במהלכים חוצי ארגון.

את הפרויקט מובילה זה שלוש שנים ביד רמה רונה הרצמן, מנהלת הלשכה של המנהל האדמיניסטרטיבי. בשנים האחרונות ננקטו ב"שהם" מגוון פעולות לשמירה על הסביבה, וצעדנו בבטחה לקראת קבלת התו הירוק – תו משולב המוענק על ידי המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים.

הענקת התו מעידה על כך שלארגון קיימים מודעות סביבתית ורצון לשמר ולטפח את נושאי איכות הסביבה. השמירה על איכות הסביבה צוברת תאוצה בעולם כולו, כאשר יותר ויותר ארגונים מצטרפים לנושא ומכריזים על עצמם "ירוקים".

כמי שרואה קשר הדוק בין איכות סביבה ובריאות, הציבה לעצמה הנהלת המרכז מטרה לרתום את בית החולים לנושא ולנקוט פעולות להעלאת המודעות למיחזור, להפחתת זיהום אוויר ושימוש בניילון ופלסטיק, להפחתה בבזבוז מים ובחשמל ועוד. רונה הרצמן, שכאמור מובילה את הנושא, ציינה כי המודעות ב"שהם" היתה קיימת וחלק גדול מהתהליכים כבר היו בביצוע. בשלוש השנים האחרונות התהליכים הועמקו והוגברה המודעות בקרב העובדים.

יצוין, כי את התהליך כולו מוביל פורום שהחל לפעול בינואר 2018, במטרה להטמיע בקרב עובדי המרכז הרפואי התנהגות ירוקה, לפעול לעמידה בהמלצות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות הדן בנושא, ולהמליץ בפני הנהלת המרכז על שיפורים בתחום איכות הסביבה למימוש מטרות אלה.