"שהם" זכה באות המעסיק המתקדם לבית חולים ממשלתי

אות המעסיק המתקדם לבית חולים ממשלתי לשנת 2014 הוענק למרכז הרפואי "שהם" בגין קידום נשים בשירות המדינה.
הטקס התקיים באחרונה בבית מלון רמת רחל, בכנס "חדשנות בקידום נשים", במעמד נציב שירות המדינה, משה דיין, הממונה בפועל על שוויון מגדרי, עו"ד דנה מיטב, ובכירים נוספים בשירות המדינה. את "שהם" ייצגה אורנה אסרף, הממונה על שוויון מגדרי במרכז, שגם קיבלה את התעודה.

בנימוקיה ציינה ועדת השיפוט: "בשנת 2014 הועסקו במרכז הרפואי 'שהם' 710 עובדות ועובדים. שיעור הנשים מתוך כלל העובדים בבית החולים עמד על 79 אחוז, כאשר בראש הנהלת בית החולים עומדת מנהלת. גם רוב חברי ההנהלה המצומצמת במרכז הן נשים, כמו גם מנהלי מחלקות.
"בחלק האיכותי ניכר, כי המרכז הרפואי 'שהם' הינו בעל תודעה מגדרית מפותחת וביצע פעולות רבות לקידום הנושא, מעבר לפעולות הנדרשות מכל משרד ויחידות סמך. המרכז בנה תוכנית עתודה ניהולית, אשר נועדה להקנות כלי ניהול ופיתוח מיומנויות אישיות לדור הבא של המנהלים.
"ועדת השיפוט מצאה לנכון לציין לטובה כמה מהפעולות הנוספות שבוצעו: המרכז ערך מספר הדרכות והרצאות בנושא למניעת הטרדה מינית, כמו גם פעילויות להעלאת המודעות ליום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים ובכלל זה הקרנת הסרט – פרח במדבר ושיח סביבו.
"הממונה על שוויון מגדרי מפרסמת נתונים ומידע בגיליון הארגוני 'חדשות שהם' ומעלה בכל עת את המודעות של עובדי המרכז לנושא השוויון המגדרי וחשיבותו. בשנת 2014 ציין המרכז גם את יום המשפחה וניתנו הרצאות ממוקדות על אימהות וקריירה. ניכר מהדיווח שמסר המרכז לוועדת השיפוט, כי הממונה על שוויון מגדרי עושה רבות לקידום הנושא בכל האמצעים העומדים לרשותה ובשיתוף פעולה מלא מול הנהלת המרכז".