ריפוי בעיסוק ותעסוקה בטיפול הפליאטיבי

הטיפול הפליאטיבי מוגדר כגישה המיועדת לשיפור איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם, המתמודדים עם בעיות הקשורות למחלות מסכנות חיים. הדבר נעשה במניעה והקלה של הסבל באמצעות זיהוי מוקדם והערכה מדויקת, וכן טיפול בכאב ובבעיות פיזיות, פסיכו-סוציאליות ורוחניות.

תפקיד הריפוי בעיסוק בטיפול הפליאטיבי

טיפול פליאטיבי הוא גישת טיפול כוללנית, הנותנת מענה הולם לתחלואה פרוגרסיבית מתמשכת, הכוללת מוגבלות וסבל בתקופה שלפני המוות.

טיפול בריפוי בעיסוק המבוסס על עקרונות פליאטיביים כולל כמה מטרות התערבות, בהן

 1. שיפור תפיסת איכות החיים.
 2. שימור מצב תפקודי קיים ככל האפשר.
 3. בניית פרויקטים המשלבים בתוכם עבודה בין מטופלים ובני משפחותיהם.
 4. עידוד והגברת ההשתתפות בפעילות בתעסוקה.
 5. חיזוק תחושת התקווה ומציאת עיסוקים משמעותיים לאדם בסוף חייו.

תפקיד התעסוקה בטיפול הפליאטיבי

תפקידה של מדריכת התעסוקה בטיפול הפליאטיבי הוא לתת מענה לחולים פליאטיביים בהעשרת שעות הפנאי במגוון עיסוקים ותחומי עניין, כמו הגברת ההשתתפות בהתעמלות פרטנית או קבוצתית ויצירת תוכנית תעסוקה מותאמת הנותנת מענה לתחביבים של כל מטופל. מדריכת התעסוקה עובדת על חיזוק התקווה בקרב המטופלים ואת היצירתיות הטמונה בכל מטופל. מדריכת התעסוקה היא החוט המקשר בין המטופל ומשפחתו במציאת פעילות המאפשרת למשפחה להיות נוכחת וחלק בלתי נפרד מחיי המטופל הפליאטיבי לקראת סוף חייו.

טיפול פליאטיבי משתלב עם התפיסה הכללית והחזון של ריפוי בעיסוק, המושתת על:

 • כבוד בסיסי למטופל באשר הוא ולרצונו
 • שאיפה לפעילות משמעותית
 • מציאת עוצמות קיימות ותגובתיות מותאמת גירויים
 • אפשרות בחירה התואמת את יכולות המטופל: אפשר להשתתף בפעילות ממש, אפשר גם רק להיות נוכח באופן וכיו"ב.
 • שיתוף המשפחה בתהליך וקבלת אינפורמציה משמעותית לגבי עיסוקים, ערכים ורצונות.
 • דגשים בטיפול פליאטיבי
 • איתור פעילויות משמעותיות הדורשות רמת אנרגיה המותאמת למצבו הבריאותי, הנפשי, הרגשי ורצונו של המטופל .
 • התייחסות רגשית – לרגשות ולצרכים המבוטאים בצורה מילולית ובלתי מילולית.
 • התייחסות רוחנית – לנושאים המשמעותיים למטופל, כמו דת, טקסים, טבע, מוזיקה, תפילה, שירה ועוד.
 • הדרכת המשפחה בפעילות אותה ניתן לקיים עם המטופל בזמן ביקור.

 

עבד מנסור, מרפא בעיסוק

חטיבת סיעוד מורכב תומך