פיזיותרפיה: 4,000 צעדים לשיפור הפעילות המוחית

בשנים האחרונות ישנה עלייה במחקרים המקשרים בין פעילות גופנית לתפקוד מוחי. מחקר, שבוצע ב-Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, University of California ופורסם בינואר השנה, בחן את השפעתה של הליכה יומית על אזור ההיפוקמפוס. במחקר השתתפו 29 בני אדם מעל גיל 60 שהתלוננו על ירידה קוגניטיבית.

המשתתפים חולקו לשתי קבוצות על פי מאפייני הפעילות היומית שלהם, ונבחנו לאורך שנתיים. קבוצה אחת אופיינה כקבוצת פעילות גופנית קלה, פחות מ-4000 צעדים ביום, וקבוצה שנייה אופיינה כקבוצת פעילות גפנית גבוהה, מעל 4000 צעדים ביום (כ-3 קילומטרים ויותר). החוקרים ביצעו מבחני הדמיה לאזורים הפעילים במוח ומבחנים נוירופסיכולוגיים לבחינת תפקודים קוגניטיביים לאורך תקופת המחקר.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שהקבוצה שביצעה פעילות גופנית גבוהה הדגימה עיבוי של ההיפוקמפוס במוח והאזורים המקושרים אליו. בנוסף, תוצאות המבחנים הנוירופסיכולוגיים היו גבוהים יותר בקבוצה הפעילה יותר, והדגימו תוצאות גבוהות במיקוד ותשומת לב, מהירות עיבוד אינפורמציה וביצוע תפקודים ניהוליים, כגון תכנון ופתרון בעיות.

מחקר זה הינו דוגמה למחקרים נוספים בתחום הקוגניציה, המדגישים את חשיבות הפעילות הגופנית היומיומית, לא רק בשמירה על בריאותנו הפיזית, אלא גם בשמירה על התפקוד המוחי ככל שאנו מתבגרים.

Siddarth, Prabha, et al. "Physical Activity and Hippocampal Sub-Region Structure in Older Adults with Memory Complaints." Journal of Alzheimer's Disease Preprint (2017): 1-8.