פוסטר של הסיעוד בכנס ארצי

  שלוש אחיות כלליות מ"שהם" השתתפו בכנס אחיות כלליות ארצי, שהתקיים בבית החולים אסף הרופא תחת הכותרת "האחות הכללית בראי הזמן". בכנס לקחו חלק כ-200 אחיות כלליות מכלל בתי החולים בארץ, ואת "שהם" ייצגו חוריה אגבריה, ליליה יגורנקוב ואתי שטרית, שהציגו פוסטר – "ניהול לאחר השקיעה". הפוסטר הציג ביצוע בקרות יזומות באמצעות בדיקת תיעוד בקמיליון, תצפיות, תשאול צוות, הטמעת תהליכי עבודה, הדרכה, המשכיות הבקרות על ידי בעלי תפקידים ממשמרת בוקר, כל זאת במטרה לשמר את איכות הטיפול ואת רצף הטיפול.

בפוסטר באה לידי ביטוי התפיסה ב"שהם", לפיה לא ניתן להפעיל ארגון אפקטיבי ללא מערכת בקרה תקינה וכי בקרה הינה תהליך מתמיד של השוואה בין הביצוע ובין התכנון, במטרה לזהות פערים בלתי רצויים ולהקטינם. הפוסטר עורר עניין רב ונשאלו שאלות לגבי התהליך ובניית מערך הבקרות. הכנס נפתח בברכת סגן מנהל בית חולים אסף הרופא, ד"ר שרף, שאמר כי אחות כללית היא "האישה המושלמת" , "הלב ומרכז בית החולים בשעות הערב והלילה". בהמשך התנהל שיח בנושא שינוי השם "אחות כללית" ל"אח/ות מנהל/ת תורנ/ית". בשל היעדר תמימות דעים בנושא, כל בית חולים רשאי לקבל החלטה שונה. עוד התקיימו הרצאות בנושאי תפקיד האחות הכללית במסירת בשורה מרה, אחות כללית וליצנות רפואית, האחות הכללית כמגשרת ועוד. מרבית הנושאים שהועלו בכנס מבוצעים ב"שהם" בפועל על ידי האח/ות הכללי/ת, דבר שגרם לנו לגאווה גדולה וסיפוק. האחים הכלליים ב"שהם" הם אלה שמנהלים בפועל את בית החולים בשעות הערב והלילה, בשבתות ובחגים, ותפקידם כולל: אחריות קלינית, מעקב, בקרה ושמירה על רצף טיפולי ויישום מדיניות ההנהלה, לשמש הסמכות הניהולית המקצועית, התעדכנות מתמדת במצב בית החולים ודיווח לבעלי התפקידים, אחריות לוגיסטית ופתרון בעיות, ניהול אירועים, ניהול פיקוח מערך חירום, אוזן קשבת לצוותים, למטופלים ולמשפחותיהם. אתי שטרית אחות מומחית קלינית בגריאטריה

  • כנס