משק

מנהל המחלקה: מתי כספי

עיקר עיסוקה של יחידת המשק הוא שמירה על היגיינה במחלקות ובסביבתן.

ביחידה מועסקות עובדות ניקיון ייעודיות לסביבת החולה, שתפקידן לדאוג לניקיון ציוד ומכשור ומניעת העברת זיהומים עמידים לחיידקים.

צוות יחידת המשק מקפיד במהלך יום העבודה על סדר וניקיון בכל אחת מהמחלקות. בכל מחלקה ישנם נהלים וסדר יום שבועי ומוקפד לעבודות הניקיון, בפיקוחה של מנהלת המשק, שגם מבצעת בקרות אחת לשבוע, בנוסף לבקרות המבוצעות על ידי ראשי הצוותים.

עובדות הניקיון מחויבות לפעול על פי נהלי בטיחות, בהם הצבת שילוט בזמן ניקיון, שימוש בנעליים בטיחותיות ועוד.

יצוין, כי חומרי הניקוי בהם נעשה שימוש עומדים בסטנדרטים של  בית חולים ירוק.