טלפונים ומייל

מרכזייה                                                                                     04-6375656
לשכת מנהלת בית החולים, ד"ר טניה בוגוסלבסקי                           04-6375612                                  tamarv@shoham.health.gov.il                                                   
לשכת מנהל אדמיניסטרטיבי, מר יהודה אביצור                   04-6375602           

        ronit@shoham.health.gov.il                                                                              

לשכת מנהלת שירותי הסיעוד, גב' רונית הר נוי                              04-6375607               

          ramitc@shoham.health.gov.il                                             

מנהל הדרכה, מר קוסאי מצרי                                                      04-6375703
מרכז בכיר תחום תעשייה וניהול, מר חיליק חוס                             04-6375621
יועצת משפטית, גב' מיכל בסה                                                    04-6375638
ממונה על ההסברה ופניות הציבור, גב' אילנה לוי                           04-6375691                     

ilanal@shoham.health.gov.il

מנהלת קבלת חולים, גב' אורלי רבין                                              04-6375620
תיאום מערך אשפוז                                                                    04-6375622
מרפאת רופאים מומחים                                                                  04-6375626
מחלקות אשפוז
פנימית תת חריפה                                                                                                                                        04-6375694
שיקום א'                                                                                                                                                     04-6375720
שיקום ב'                                                                                                                                                     04-6375814
סיעוד מורכב תומך א'                                                                                                                                    04-6375648
סיעוד מורכב תומך ב'                                                                                                                                    04-6375690
סיעוד מורכב תומך ג'                                                                                                04-6375693
מונשמים א'                                                                                                                                                 04-6375684
מונשמים ב'                                                                                                                                                 04-6375682
תשושי נפש א'                                                                                                                                              04-6375669
תשושי נפש ב'                                                                                                                                              04-6375673
מחלקת סיעוד                                                                                                                                      04-6375635  
מקצועות הבריאות ומכונים
מכון דיאליזה – נפרומור                                                                                            04-6271483
בית מרקחת                                                                                                                                                 04-6375623
תזונה ודיאטה                                                                                                                                              04-6375794
מעבדה                                                                                                                                                        04-6375770
פיזיותרפיה                                                                                                                                                   04-6375766
ריפוי בעיסוק                                                                                                                                                04-6375632
רנטגן                                                                                                                                                          04-6375625
שירות סוציאלי                                                                                                                                              04-6375658
מידע ורישום רפואי                                                                                                                                        04-6375620
משאבי אנוש                                                                                                                                                04-6375605
כספים                                                                                                                                                         04-6375603
תחבורה                                                                                                                                                      04-6375705
מנהל משק                                                                                                                                                04-6375674
רכש                                                                                                                                                           04-6375739
קב"ט                                                                                                                                                        04-6375797
אבטחה                                                                                                                                                        04-6375614
מחשוב ומערכות מידע                                                                                                                                  04-6375777
אחזקה                                                                                                                                                         04-6375613
מרכז טקסטיל                                                                                                                                             04-6375679
גינון                                                                                                                                                            04-6375647
מטבח                                                                                                                                                         04-6375709