ספר טלפונים

מרכזייה                                                                                                                                                       04-6375656
לשכת מנהלת בית החולים, ד"ר טניה בוגוסלבסקי                                                                                            04-6375612
לשכת מנהלת אדמיניסטרטיבית, גב' אורי ארי                                                                                                  04-6375602
לשכת מנהלת שירותי הסיעוד, גב' רונית הר נוי                                                                                                04-6375607
מנהלת הדרכה וממונה על שוויון מגדרי, גב' אורנה אסרף                          04-6375703
מרכז בכיר תחום תעשייה וניהול, מר חיליק חוס          04-6375621
יועצת משפטית, גב' מיכל בסה                                   04-6375638
ממונה על ההסברה ופניות הציבור, גב' אילנה לוי              04-6375691
מנהלת קבלת חולים, גב' אורלי סקוירסקי                                                                                                         04-6375620
מתאמת מערך אשפוז, גב' רונלי מנשה                                                                                                            04-6375622
מרפאת רופאים מומחים                                                                                                                                 04-6375626
מחלקות אשפוז
פנימית תת חריפה                                                                                                                                        04-6375681
שיקום א'                                                                                                                                                     04-6375720
שיקום ב'                                                                                                                                                     04-6375814
סיעוד מורכב תומך א'                                                                                                                                    04-6375648
סיעוד מורכב תומך ב'                                                                                                                                    04-6375690
סיעוד מורכב תומך ג' 04-6375693
מונשמים א'                                                                                                                                                 04-6375684
מונשמים ב'                                                                                                                                                 04-6375682
תשושים                                                                                                                                                      04-6375670
תשושי נפש א'                                                                                                                                              04-6375669
תשושי נפש ב'                                                                                                                                              04-6375673
סיעוד א'                                                                                                                                                     04-6375692
סיעוד ב'                                                                                                                                                     04-6375635  
מקצועות הבריאות ומכונים
מכון דיאליזה – נפרומור 04-6271483
בית מרקחת                                                                                                                                                 04-6375623
תזונה ודיאטה                                                                                                                                              04-6375794
מעבדה                                                                                                                                                        04-6375770
פיזיותרפיה                                                                                                                                                   04-6375766
ריפוי בעיסוק                                                                                                                                                04-6375632
רנטגן                                                                                                                                                          04-6375625
שירות סוציאלי                                                                                                                                              04-6375658
שירות, מינהל ומשק
מידע ורישום רפואי                                                                                                                                        04-6375620
משאבי אנוש                                                                                                                                                04-6375605
כספים                                                                                                                                                         04-6375603
תחבורה                                                                                                                                                      04-6375705
מנהלת משק                                                                                                                                                04-6375674
רכש                                                                                                                                                           04-6375739
קב"ט                                                                                                                                                        04-6375797
אבטחה                                                                                                                                                        04-6375614
מחשוב ומערכות מידע                                                                                                                                  04-6375777
אחזקה                                                                                                                                                         04-6375613
מרכז טקסטיל                                                                                                                                             04-6375679
גינון                                                                                                                                                            04-6375647
מטבח                                                                                                                                                         04-6375709