מכרז פומבי מספר 1/2018 למתן שירותי ייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים- שאלות, תשובות והבהרות

קובץ שאלות, תשובות והבהרות