מכרז למתן שירותי ייעוץ – הבהרה


 

 

מכרז פומבי מספר 1/2018  למתן שירותי ייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים – הבהרה

 

 

 

 

 

 

לכבוד משתתפי המכרז                                                                                                 ‏08 אפריל 2018

שלום רב,

הנדון:   מכרז פומבי מספר 1/2018  למתן שירותי ייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים – הבהרה

ועדת המכרזים מבקשת להבהיר ביחס לתשלום התמורה, סעיף 4.5.1, כי התמורה תשולם בהתאם להוראת התכ"ם 13.9.0.2 "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים" העדכנית.

נכון למועד פרסום המכרז ההוראה העדכנית הייתה בתוקף מיום 01.09.2017

ניתן לעיין בתעריפים בקישור הבא:

http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2

 

בברכה,

                                                                                                                                   ועדת המכרזים