מכרז יעוץ פיתוח וליווי מנהלים 1-2018- מתוקן

מכרז יעוץ פיתוח וליווי מנהלים 1-2018- מתוקן לפרסום