מכרז גילוי אש

פירוט החלפת מערכות גילוי אש

 

מונשמים א בנין 11

מונשמים ב בנין 9

מטבח בנין 3

סיעוד בנין 7

סיעוד תומך א בנין 19

סיעוד תומך ב בנין 15

סיעוד תומך ג בנין 14

פיזיוטראפיה בנין 32

פנימית בנין 37

שיקום א בנין 27

שיקום ב בנין 3

תשושי נפש א בנין 29

תשושי נפש ב בנין 30