מידע לבני משפחה לתקופת הסגר

מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים לתקופת הסגר

  • שאלות ותשובות תקופת סגר - גרסה להפצה