מידע ורישום רפואי

מנהלת היחידה: גב' אורלי רבין

אודות המחלקה

מחלקת מידע ורישום רפואי עוסקת בניהול רישומי המידע הרפואי הנצברים על אודות מטופלים ששהו במרכזנו ושמירת המידע בהתאם לחוק הארכיונים.

תחומי אחריות המחלקה

א. בקרת איכות של רישומי המידע הרפואי במסמכים רפואיים לרבות סימול וקידוד של המידע הרפואי, תרגומו לשפת סמלים סטנדרטית בינלאומית ותיאורו בה.

ב. שמירת המידע הרפואי, אחזקתו ואבטחת שלמותו.

ג. אחזור המידע הרפואי מתוך רשומה רפואית לפי דרישה כדין.

ד. קיום נהלים לשמירת הסודיות הרפואית והפרטיות של כל רשומה רפואית.

ה. פיתוח סטנדרטים ונהלים לרישום מידע רפואי.

ו. איסוף נתונים ודיווחים לצורכי עיבודים סטטיסטיים ולצורכי ביקורת איכות רפואית.

המחלקה כוללת את:

 • המשרד לרשומות רפואיות
 • הארכיון הרפואי
 • המזכירות הרפואיות במחלקות האשפוז

תחומי פעילות

 • טיפול בתיקים הרפואיים המגיעים ממחלקות האשפוז.
 • טיפול מיוחד ברשומות של פטירות חריגות בכפוף להוראות משרד הבריאות.
 • סימול מחלות: קביעת קוד למחלות לפי הנחיות משרד הבריאות והנחיות בינלאומיות.
 • איתור מקרי ממאירות ושליחת העתקים מסיכומי המחלה למרכז לרישום סרטן שבמשרד הבריאות.
 • סיוע בשליפת מידע לפי אבחנה.
 • מסירת מידע לגורמי חוץ תוך הקפדה מרבית על ההיבטים החוקיים.
 • מתן שירות למחלקה לניהול סיכונים: גניזה מיוחדת וצילום של תיקים בסיכון.
 • תפעול ארכיון מקומי ותפעול מול ארכיון חיצוני.
 • הדרכה, הטמעה ובקרה על עבודת המזכירות הרפואיות במחלקות.
 • טיפול במערך ההחלפות למזכירות שבחופשה.
 • מתן ייעוץ בעריכת טפסים ומתן אישור שכפול לטפסים נאותים.

תחומי עיסוק של המזכירות הרפואיות במחלקות

 • דאגה לשלמות ואיכות הרשומה במהלך האשפוז (צירוף ממצאים ועריכת התיק).
 • מתן שירות למטופלים ובני משפחה.
 • סיוע לצוות הרפואי והסיעודי במחלקה.
 • מזכירות כללית: הדפסה, טלפונים, דואר, תכתובת, דיווחים שונים לפי הוראות.

מסירת מידע למטופל

מידע על אודות מטופל – המטופל עצמו, או בא כוחו עם הצגת כתב ויתור על סודיות רפואית וייפוי כוח, רשאי לקבל את כל המידע מתיקיו הרפואיים.

מידע אודות נפטר – היורשים החוקיים רשאים לקבל את המידע עם הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.

תשלום – קבלת המידע כרוכה בתשלום. התעריף נקבע על ידי משרד הבריאות.

משך ההמתנה להמצאת המידע הוא כשבועיים-שלושה מיום הפנייה.

שעות וימי פעילות

ימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 15:00

דרכי התקשרות

טלפון: 04-6375620 פקס: 04-6375659