זכויות ניצולי שואה

מדריך זכויות לניצולי שואה – יולי 2017

מטופלים ובני משפחות יקרים,
להלן מדריך זכויות לניצולי שואה. מטרת המדריך לסייע לכם במיצוי זכויותיכם. יחד עם זאת, אין לראות במסמך זה ייעוץ משפטי.
• מיהו ניצול שואה ?
כל מי ששהה או נולד בזמן מלה"ע השנייה באזור שהיה תחת כיבוש הנאצים ועוזריהם, כולל מי ששהה באזורים אלה ונאלץ לברוח בעת הכיבוש.
• סוגי הפיצויים העיקריים לניצולי שואה

1. קצבת נכות ממשרד האוצר ("רנטה מהקריה") : ניתנת ע"י מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר מידי חודש בחודשו. כיום הקצבה המינימלית עומדת על סך 2,200 ₪. קצבה זו הינה קצבת נכות והיא נקבעת על ידי ועדה רפואית של משרד האוצר. לקצבה זו זכאי מי שנרדף ע"י שלטון הנאצים ועוזריהם, שהה בגטו, במחנה מכל סוג שהוא, או ברח והסתתר. לקצבה זו זכאים ילידי אירופה כולל בולגריה, רומניה ולוב, שעלו ארצה לפני שנת 1953 ועונים לקריטריונים שנקבעו. מדובר בקצבה חודשית בשקלים. התלוש החודשי הינו בצבע כחול. פירוט הקריטריונים באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה:
http://hrights.mof.gov.il/forms/rights2013.pdf
טופס פנייה להכרה:
http://hrights.mof.gov.il/forms/tvia_redifot1957_0614.pdf
טפסים נוספים להכרה במחלות, החמרה במצב ועוד:
http://hrights.mof.gov.il/

2.קצבה מקרן סעיף 2 של וועידת התביעות: ניתנת מכספי ממשלת גרמניה באמצעות ועידת התביעות. לקצבה זכאי מי שנרדף ע"י שלטון הנאצים ועוזריהם, שהה בגטו, במחנה מכל סוג שהוא, או ברח והסתתר. עלה לישראל לאחר 01/10/1953 ועונה לקריטריונים שנקבעו. משולמת אחת לשלושה חודשים בסך 960 אירו. סכום קבוע ואחיד לכלל מקבלי הרנטה ללא בדיקת אחוזי נכות. בעקבות תיקון בחוק ניתנת השלמה חודשית ממשרד האוצר עד לגובה הקצבה שהייתה משולמת להם אילו קיבלו תשלום מהאוצר. פירוט הקריטריונים וטופס התביעה באתר ועידת התביעות:
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=371

3. קצבה ממדינת ישראל ליוצאי מחנות וגטאות: הקצבה ניתנת לניצולי שואה העומדים בכל הקריטריונים הבאים: אזרח ותושב מדינת ישראל. מי שקיבל תגמול חד פעמי לניצולי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת פרך (כ-7,500 אירו) או שהיה זכאי לתגמול החד פעמי אך לא קיבל את התגמול רק משום שלא הגיש במועד את הבקשה לקבל את התגמול (חשוב כי בפועל הוא שהה בתקופת מלחמת העולם השנייה במחנה ריכוז, גטו או מחנה שעבדו בו עבודת פרך.
כמו כן זכאי מי שלא קיבל ואינו מקבל קצבה חודשית מאחד הגורמים הבאים: א) BEG . גמלה ממדינה אחרת (ממערב אירופה כמו הולנד, צרפת, איטליה אוסטריה ובלגיה. ב) קצבה מקרן סעיף 2 של ועדת התביעות. ג) קצבת נכות ממשרד האוצר. ד) קצבה חודשית מהלשכה לשיקום נכים לפי חוק ההסדרים (ניצולי שואה ששהו ב-1.1.47 במחנות עקורים בגרמניה).
מדובר בקצבה שלכל המוקדם הותחל לשלמה ב-1.10.2007. התלוש החודשי הינו בצבע כחול.

4. קצבת הBEG ממשלת גרמניה ("הרנטה ממגדל שלום") : לא ניתן להגיש עוד בקשות לקבל קצבה זו. אולם ניתן להגיש בקשת החמרה במצב. משולמת קצבה חודשית באירו. אם לא נקבעו אחוזי נכות אין המדובר בקצבת בריאות אלא ברנטה סוציאלית מגרמניה (כמו ביטוח לאומי).
לפירוט הזכאויות וההטבות שקצבה זו מקנה מממשלת ישראל וממשלת גרמניה ניתן לפנות ל:
הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל
מגדל שלום
רחוב אחד העם 9
ת.ד 29064 תל-אביב 61290
טל' 03-6234100 :פקס: 03-6234111

5. פנסיה סוציאלית מגרמניה ZRBG: ניצולי שואה שעבדו בגטאות ללא כפייה עשויים להיות זכאים לקצבת זקנה (פנסיה סוציאלית) מגרמניה. מדובר בקצבה שאינה תלויה בקצבה בגין הרדיפות ויכול לקבלה גם ניצול שמקבל כבר קצבה. ביוני 2014 נקבע בחוק הגרמני כי ניתן לתבוע את הקצבה רטרואקטיבית מיום 1.7.1997. במידה שניצול השואה נפטר עשויים האלמן/ה להיות זכאים לקצבת שארים. בנוסף ניתן לתבוע גם מענק חד פעמי בסך 2,000 אירו על עבודה בגטו ללא כפייה. הגורם המסייע והמקשר בישראל האגף לקשרי חוץ המוסד לביטוח לאומי.

6 . קצבאות וקרנות נוספות
קיימות קצבאות והטבות נוספות. לפרטים אודותיהן יש להיכנס לאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה: http://hrights.mof.gov.il/ כמו כן פרטים נוספים בחוברת המידע של הרשות:
http://hrights.mof.gov.il/forms/rights2013.pdf
פיצוי חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות:
הפיצוי ניתן לנרדפי הנאצים ומשתפי הפעולה עימם. זכאים למענק זה מי שנשללה חירותו לתקופה של עד שנה, הוגבלה תנועתו או ברח בכל אופן שהוא מהמשטר הנאצי. בפיצוי זה נכללים ילידי צפון אפריקה שעונים לקריטריונים ואינם זכאים לקצבה אחרת. פירוט הקריטריונים וטופס התביעה באתר ועידת התביעות:
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=69
לכל אחת מהקצבאות הנ"ל ישנן הטבות שניתנות בחלקן באופן אוטומטי ולחלקן יש להגיש בקשה. ניתן לבדוק את הזכויות באמצעות מחשבון הזכויות שנמצא באתר המיזם המשותף לרשות לזכויות ניצולי השואה ולכל זכות בכתובת הבאה:
www.kolzechut.org.il/shoarights
בנוסף קיימים מרכזי מידע ניידים המגיעים לערים שונות בישראל ובהן ניתן לקבל ייעוץ אישי בנוגע לזכויות. לבירור מועדים ושעות קבלת קהל בערים השונות יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה: טלפון: 03-5682651.

התוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 – השוואת תנאים
ביום 09.06.2014 אישרה הכנסת את הצעות החוק המאשרות את התכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה. הושוו התנאים של ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר ושל ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם התנאים והזכויות של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. המשמעות היא שהזכויות והתנאים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 01.10.1953 הושוו לזכויותיהם של ניצולי המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
עקרי התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה:
1. השוואת זכויות של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לאחר אוקטובר 1953 לנכי רדיפות הנאצים.
2. מענק שנתי לניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה.
3. הגדלת תגמול המינימום לנכי רדיפות ונכי מלחמה.
4. תשלום מענק שנתי לנזקקים נכי רדיפות הנאצים.
5. תשלום תגמול לבן זוג של נכה שנפטר לכל החיים.
6. פטור ברכישת תרופות מרשם שבסל שרותי הבריאות.
7. החרגת תגמול נכי רדיפות הנאצים ממבחן לגמלת סיעוד.

ייעוץ משפטי:
ניצולי שואה זכאים לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי ללא תשלום בנוגע להליכים למיצוי זכויות וכן בהגנה ובתביעות שכר טרחה הנוגעות למיצוי זכויותיהם. ניתן לפנות לקבלת סיוע משפטי בהתאם לאזור המגורים לאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים.
טלפון של המוקד: 1-700-70-60-44.

זכויות נוספות לכלל המוכרים כניצולי שואה
1. תוספת שעות לגמלת סיעוד באמצעות הקרן לרווחת נפגעי שואה בישראל: תוספת של שעות סיעוד ניתנת לניצולים שאושרה להם עזרה במסגרת חוק סיעוד ברמה של 150% ו- 168% (16 ו-18 שעות שבועיות בהתאמה). למימוש הזכות יש לפנות לחברת הסיעוד באמצעותה מקבלים את המטפלת.
2. טיפול סעודי קצר מועד (סול"ם) לאחר שחרור מבית חולים, מטעם הקרן לרווחת נפגעי השואה: (*) 50 שעות סיעוד ניתנות לניצולים סעודיים שאינם מוכרים על ידי הביטוח הלאומי וזקוקים לסיוע לאחר אשפוז. יש לפנות לעובדים הסוציאליים במחלקות האשפוז.

3. טיפול סעודי קצר מועד (סול"ם) בקהילה (*)
מיועד לניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצב חולי ומשבר, שאינם מוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי במסגרת חוק סיעוד ועומדים בקריטריונים. ניצולים עשויים להיות זכאים לקבל 50 שעות סיעוד למשך חודשיים. להגשת הבקשה יש לפנות לעובד סוציאלי בקופת החולים.
4. טיפול נפשי: סיוע וטיפול נפשי חינם על ידי אנשי מקצוע לכלל הניצולים. עמותת עמך: טל': 03-5665701-4 1-800-276655
עמותת אלה: טל: 03-6910921
עמותת שי: טל': 077-4146160
5. הבראה: דמי הבראה שנתיים או דו-שנתיים בהתאם לקצבה.
6. עובד זר – סיוע בהשתתפות העסקת עו"ז לניצולי שואה דמנטים בסך 1000 ₪ לחודש.

(*) הזכאות להטבה מטעם פרויקט סול"ם תלויה במבחן הכנסות.

לבירורים יש ליצור קשר על פי הקצבה:
– משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי השואה רח’ יצחק שדה 17 ת.ד. 57380 תל אביב 61572, טל. 03-5682651
– ועידת התביעות, רח' קרליבך 25 ת.ד 29254 תל-אביב, 65251 טל': 035194400 פקס: 036241056
– הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל, מגדל שלום, רחוב אחד העם 9 ת.ד 29064 תל-אביב 61290 טל: 03-6234100 פקס: 03-6234111

מומלץ להתעדכן בדבר זכויות והטבות באינטרנט