מדריך זכויות למשתחרר

(מעודכן לספטמבר 2016)

מטופל יקר, הנך נמצא בתקופה שיקום ובתהליך הסתגלות למצב החדש. תקופה זו מלווה לא פעם בחששות ובצורך בהתארגנות מחדש, לכן הינה בעלת חשיבות בהיבט של תכנון וחשיבה לעתיד.
מדריך זה מתאים לאנשים שהגיעו לגיל פרישה ומטרתו לסייע לך ולבני משפחתך לפתור קשיים שעלולים להתעורר לאחר השחרור ופורש בפניך שירותים הקיימים בקהילה היכולים לעזור לך על מנת לחזור לתפקוד מרבי, יחד עם זאת אין לראות במסמך זה ייעוץ משפטי ומומלץ להתעדכן באתרי המידע הרלוונטיים. תכני מדריך זה מופנים הן לזכר והן לנקבה.
לאחר השחרור מהשיקום ובהגיעך הביתה, עליך לגשת לרופא המשפחה עם מכתב השחרור ממרכזנו על מנת להבטיח רצף טיפול: המשך טיפול רפואי ותרופתי כנדרש. המשך טיפול בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק (על פי ההמלצות המצורפות) .

להלן עיקרי הזכויות:
המוסד לביטוח לאומי

חוק ביטוח סיעוד
חוק הביטוח הלאומי מגדיר את הזכאות לגמלת סיעוד של האזרחים הוותיקים שגרים בקהילה וזקוקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום- יום : ניידות בבית, הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות ( או להשגחה). על פי חוק זה, המדינה מסייעת בסל שירותים לזכאי לפי בחירתו )מטפלת לעזרה אישית בבית, מרכז יום, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה וכו’ ).
אזרח ותיק הזכאי לגמלת סיעוד המעוניין להעסיק מטפל צמוד, יוכל בתנאים מסוימים, לבחור לקבל גמלת סיעוד בכסף, ולהעסיק באופן ישיר את המטפל, ללא תיווך של חברת סיעוד.
את טופס המתאים ניתן לקבל אצל עו"ס המחלקה, או באתר ביטוח לאומי. יש למלא את הטופס ולצרף אליו סיכום מחלה ממרכזנו (שתקבל ביום השחרור), ואישורי הכנסה שלא מביטוח לאומי (שלושה חודשים אחרונים). במקביל יש לפנות לחברת סיעוד במקום מגוריך ולבקש לקבל שעות טרום סיעוד ללא תשלום מרגע הגעתך הביתה ועד לקבלת האישור לזכאות לחוק סיעוד (שש שעות שבועיות). לאחר הגשת הבקשה למוסד לביטוח לאומי, תגיע אחות מטעם הביטוח הלאומי לצורך ביצוע הערכה תיפקודית. עפ"י בדיקה זאת ועל פי מבחן הכנסות, תקבע הזכאות לגמלת הסיעוד.

בדיקה מחודשת עקב החמרה
מי שלא מקבל את מקסימום שעות הטיפול ומצבו החמיר (מבחינה תפקודית או מנטלית) רשאי לפנות לבטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת לתוספת שעות טיפול.
את טופס המתאים ניתן לקבל אצל עו"ס המחלקה, או באתר ביטוח לאומי. יש למלא את הטופס ולצרף סיכום מחלה ממרכזנו (שתקבל ביום השחרור).
לתשומת ליבך במידה והמצב התפקודי השתפר ולא החמיר עלול להיווצר מצב בו השעות שאושרו בעבר יבוטלו.
טלפון מוקד ביטוח לאומי: 6050*

עובד זר
במידה והנך נזקק לעזרה והשגחה סיעודית צמודה ניתן להעסיק עובד זר 24 שעות ביממה. ההיתר ניתן ע"י רשות האוכלוסין וההגירה אגף סיעוד.
הוצאת היתר העסקה לעובד זר:
במהלך האשפוז ניתן להגיש בקשה להיתר העסקה זמני לעובד זר בהליך של ועדת חריגים. ניתן לקבל היתר לתקופה של שלושה חודשים ולהעסקת עובד זר שכבר נמצא בישראל.
את האישור ניתן להאריך או להקפיא. לצורך הוצאת היתר העסקה זמני מומלץ לפנות לעו"ס המחלקה. פרטים נוספים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

השמה לבית אבות
מחלקות האשפוז בבית אבות נחלקות לשלושה סוגים:
1. תשושים – באחריות משרד הרווחה (מחלקת רווחה בישוב) .
2. סיעודי – באחריות משרד הבריאות (לשכת הבריאות המקומית).
3. תשושי נפש – באחריות משרד הבריאות (לשכת הבריאות המקומית)

כדי לפתוח תיק בנושא זה בלשכת בריאות או ברווחה יש להצטייד בסיכום ביניים, טופס רפואי תפקודי ודו"ח סוציאלי. במידה והנך מעוניין בהשמה בבית אבות מומלץ לפנות לעו"ס המחלקה לקבלת הדרכה.
הזכאות והשתתפות לקשיש ולבני משפחתו באשפוז במוסד נקבעת על פי הוראות משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות.
לתשומת לב: תהליך ההשמה אורך זמן ויש להתארגן לתקופת המתנה בהתאם.

המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה)
בכל עיר ברשות המקומית קיים שרות לאזרחים ותיקים המספק שירותים לאוכלוסייה המבוגרת: תמיכה ויעוץ, מרכזי יום, מינוי אפוטרופוס, אלימות וניצול קשישים , מרכזי יום, קהילות תומכות, השתתפות בנסיעות לטיפול רפואי קריטי, סיוע סמך מקצועי, השלמת ציוד בסיסי בבית ועוד
יש לציין כי שירותים אלו כפופים לקריטריונים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
פרטים באתר משרד הרווחה www.molsa.gov.il

זכויות ניצולי שואה בישראל
ניצולי שואה זכאים למספר הטבות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק.
עזרה סיעודית קצרת מועד
פרויקט סול”ם: ניצול שואה לאחר אשפוז או ביקור במיון שעומד במבחן ההכנסות של עד 9,090 ש”ח לחודש )הסכום משתנה מעת לעת ויש להתעדכן באתר הקרן www.k-shoa.org ) יכול לפנות לקרן בבקשה לקבלת סיוע של 50שעות סיעוד בביתו לתקופה של חודשיים או עד לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי. כדי לממש את הזכאות יש למלא את טפסי הבקשה בבית החולים על ידי העובדת הסוציאלית של המחלקה בבית החולים.
כיום, יש אפשרות לבדיקת גם באמצעות העובדות הסוציאליות קופות החולים.
תוספת של שעות סיעוד: ניצולי שואה הזכאים לגמלת סיעוד בגובה 150% או 168% מהמוסד לביטוח לאומי או זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים )שר”מ( מהמוסד לביטוח לאומי בגובה 105% או 175% או זכאי שעות “עזרה לזולת” ממשרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות לפחות יכולים להגיש בקשה לקרן לרווחת נפגעי השואה לקבלת 9 שעות סיעוד שבועיות נוספות. את הבקשה יש להגיש עצמאית או באמצעות חברות הסיעוד.

המשרד לשוויון חברתי
ביטוחים משלימים – ביטוח סיעוד
קשישים המבוטחים בביטוח סיעוד דרך קופ"ח או בחברות פרטיות יכולים לקבל החזרים עבור טיפול סיעודי בבית או במסגרת מוסדית ועבור מכשור רפואי, הבראה לאחר ניתוח וכו'… מומלץ לפנות לקופות החולים ו/או לחברות הביטוח לבדוק את הזכאות.

משרד הבריאות – מכשירי שיקום וניידות

במידה והומלץ לך ע"י פיזיותרפיסט/מרפא-בעיסוק על מכשירי שיקום וניידות , כגון
כיסא גלגלים, כיסא לשירותים ורחצה, מנוף להעברה ועוד, יש תחילה להשאיל לתקופה זמנית את הציוד מעמותה כגון "יד שרה" עזר מציון" ועוד…
במקרה ויש צורך בציוד לתקופה ממושכת יש לפנות ללשכת בריאות נפתית ולהצטייד ב:
1. מפרטים/ המלצה שנכתבה ע"י פיזיותרפיסט מהיחידה להמשך טיפול של קופת חולים.
2. טופס תפקודי שניתן ע"י רופא/ה או אח/ות בקופת החולים.
3. אישורי הכנסה 3 חודשים אחרונים כולל אישורי הכנסה מביטוח לאומי.
4. צילום תעודת זהות.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il – שירותים – שירותים רפואיים – מכשירי שיקום וניידות, ובאתר האינטרנט "כל הבריאות" בכתובת: www.call.gov.il – שיקום – התאמת מכשירי שיקום וניידות, או בטלפון שמספרו *5400.

סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות

משרד הבינוי והשיכון בשיתוף משרד הבריאות מסייע במימון התאמת פנים הבית ודרכי הגישה אליו לניידות בכיסא גלגלים או אביזר עזר אחר. על פי כללי הזכאות של משרד השיכון לקבלת פרטים יש לפנות לעובדת סוציאלית בקופת חולים או בלשכת הבריאות הנפתית/המחוזית.

בברכת החלמה מהירה
צוות העובדים במרכז הרפואי "שהם"