יעוץ משפטי

יועצת משפטית: עו"ד מיכל בסה
היועץ המשפטי מרכז את הטיפול בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים, הנובעים מתחומי פעילותו של בית החולים.

היועץ המשפטי מטפל במגוון רחב של נושאים, בהם: מתן יעוץ משפטי להנהלת בית החולים ולבעלי תפקידים אחרים בשאלות משפטיות, הקשורות לתפקודו השוטף של בית החולים, ובעניינים עקרוניים המחייבים קביעת הסדרים משפטיים מוגדרים.

בנוסף עוסק היועץ המשפטי בביצוע מטלות משפטיות, כגון הכנת חוזים, הסכמים ומסמכי התקשרות שונים לעסקאות ו/או התקשרויות בהם מעורב בית החולים, הכנת נהלים ותדריכים בעלי היבט משפטי, ריכוז הייעוץ המשפטי בנושא משאבי אנוש ושכר, מתן חוות דעת בסוגיות אתיות ברפואה, ניהול סיכונים, טיפול בהליכים משפטיים שונים, הדרכות לסגל המרכז בסוגיות משפטיות מורכבות ועוד.