יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה יצוין הערב, יום שני כ"ו בניסן, 20 באפריל 2020.

בשל האיסור על התקהלות, השנה יתקיימו הטקסים במתכונת שונה.

גם ב"שהם" לא יתקיים טקס מרכזי, כפי שהיה מקובל מדי שנה.

במקום זאת בכל מחלקות בית החולים חולקו ערכות לציון היום.