התמחות בגריאטריה מבוססת מיומנויות בסיס

פרופ' שמואל רייס, המנהל הפדגוגי של בית הספר למיומנויות של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית בישראל, ומי שנחשב לאחד מאבות תוכנית הלימוד והחינוך הרפואי בישראל, דוגל בעמדה שידע מקצועי הוא חיוני, אך אינו מספיק.

לדבריו, קיים אוסף של מיומנויות נדרשות שהינן חשובות לא פחות. מלבד המשימות, ישנם אתגרים תקשורתיים ואתיים, מיומנויות שצריכות להיות חלק מההתמחות ומהבחינות. ברוח זו הגיעה המועצה המדעית בישראל להבנה, כי יש מקום לבחון את מבנה ההתמחות הקיים ולשלב או לשנות את יעדי ההתמחות להתמחות מבוססת תוצאים.

"כחלק מהלימוד שלנו את הנושא, הזמינה ד"ר טניה בוגוסלבסקי, מנהלת בית החולים, את פרופ' רייס לפגישה, על מנת לבחון דרכים לשיתוף פעולה ויצירת פלטפורמה לקידום ההתמחות ב'שהם'", אמרה ד"ר תמי פורת פקר, סגנית מנהלת בית החולים. "יש לציין, כי מיומנויות בסיס אלה רלבנטיות לכל צוות מטפל ולכל המקצועות, וכי ההנהלה בוחנת את הדרכים לשלב מיומנויות אלה, על מנת לקדם את איכות הטיפול במטופלי המרכז, תוך התמודדות עם שחיקה, תמיכה ומתן מענה לצורכי המטופלים ובני משפחותיהם".