שירות סוציאלי

מנהלת השירות: גב' תרצה אנגלנדר M.S.W.

אודות השירות

העבודה הסוציאלית במערכת הבריאות פועלת מתוקף חוקים, תקנות ונהלי משרד הבריאות. השירות הסוציאלי מונה עשרה עובדים סוציאליים ומהווה נדבך חשוב במערך הכולל וברצף הטיפול הניתן למטופלים ולבני המשפחה. מטרת השירות הסוציאלי היא לסייע למטופלים ולבני משפחותיהם בהתמודדות עם מצבי משבר, אובדן וחולי מתמשך, לשם שיפור התפקוד הפסיכו-סוציאלי של המטופל ובני משפחתו.

1תירצה

הופעת מחלה, ירידה תפקודית או אשפוז, משפיעים משמעותית על חיי המטופל ובני משפחתו, בהיבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים גם יחד, ועלולים להיות אחד הגורמים העיקריים למשבר ולקשיים בתפקוד המשפחה, הגרעינית והמורחבת. השפעות אלה מחייבות את בני המשפחה בהתארגנות מחודשת של שגרת חייהם. התפיסה הטיפולית המאפיינת את השירות הסוציאלי הינה תפיסה מערכתית-הוליסטית, המותאמת למאפיינים הייחודיים של המטופל, תוך כדי שיתופו, בהתאם לצרכיו והעדפותיו.

מטרות המפגש עם העובדת הסוציאלית

קיום שיחות ייעוץ, תמיכה ומתן כלים להתמודדות עם מצבי משבר ואובדן, בהתבסס על כוחותיו ומשאביו של המטופל. – מתן מידע והדרכה להשלכות הפסיכו-סוציאליות של המחלה והאשפוז על המטופל ובני משפחתו, להשגת היענות טובה יותר לתוכנית הטיפול הכוללנית. – קידום זכויות המטופל ובני המשפחה. – בניית תכנית שחרור, יחד עם המטופל ו/או בני משפחתו, ופריסת מגוון השירותים בקהילה העומדים לרשותו בתום האשפוז (באמצעות הביטוח הלאומי, קופות החולים, לשכות הרווחה והבריאות). – סיוע בקבלת החלטות לגבי המשך החיים בבית או בבית אבות לאחר השחרור מהמרכז.

קידום איכות הטיפול ורווחת המטופל ובני משפחתו כוללת שיטות וגישות התערבות לטווח קצר ולטווח ארוך המקובלות בעבודה סוציאלית: טיפול אישי, פרטני. טיפול משפחתי/ זוגי. טיפול קבוצתי. עבודה קהילתית.

מירי

טיפול פרטני ומשפחתי

הטיפול הפרטני והמשפחתי כולל שיחות אישיות עם המטופל ועם בני משפחתו, הבנה והכלת הרגשות, המחשבות והקשיים הנובעים מהמשבר הרגשי בו הם נמצאים. שיחות שמטרתן העלאת המודעות והתובנה העצמית ומכוונות לסייע למטופל בפתרון בעיות ובהשגת מטרת הטיפול. הנעת המטופל והקניית כלים ומיומנויות לניהול המחלה, כולל מיצוי זכויות ועזרה בהתמצאות במגוון השירותים בקהילה. שיחות הטיפול כוללות גישור וטיפול משפחתי במצבים בהם קיים קונפליקט בין בני המשפחה ויש צורך בשיתופם ורתימתם להשגת התוצאה הטובה ביותר עבורם. במצבים מיוחדים העובדת הסוציאלית מלווה את המטופל ומשפחתו בשלבי סוף החיים.

טיפול קבוצתי

הטיפול הקבוצתי מקנה תחושה של שותפות בין חברי הקבוצה, מאפשר תמיכה הדדית ולמידה מחוויות והתנסויות. דיון בשאלות, תהיות וחרדות המלוות את המטופל באשפוז ולאחר האשפוז. קבלת מידע, פריסת דרכים להתמודדות עם הקשיים, חיזוק מיומנויות חברתיות וטיפוח יחסים בין-אישיים. הטיפול הפרטני והקבוצתי ניתן גם באמצעות שימוש במגוון כלים יצירתיים ושיטות תרפויטיות, כגון טיפול באומנות, בבעלי חיים, תנועה, מוזיקה, פסיכודרמה וטיפולים אלטרנטיביים.

יום העובד הסוציאלי

מעורבות קהילתית

המרכז מהווה חלק בלתי נפרד מהקהילה הסובבת אותו ופועל לקידום פעילויות משותפות והדדיות, התורמות לרווחת כלל אוכלוסיית הזקנים באזור ובמרכז. הפעילויות הקהילתיות כוללות פעילויות תרבותיות משותפות, כאשר העיקרון הינו תרומה הדדית בין המרכז לקהילה לשיפור איכות החיים ורווחת אוכלוסיית הזקנים.

שדה קליני

השירות הסוציאלי מהווה שדה קליני להכשרת סטודנטים ומרכז למידה פורמאלי בתחום הזקנה לאוניברסיטאות ומכללות המלמדות עבודה סוציאלית וטיפול באומנות. השירות הסוציאלי מהווה מקור לייעוץ וללמידה בנושא גריאטריה לעובדים סוציאליים בקהילה ולעובדים סוציאליים במוסדות לקשישים מכל הארץ. כמו כן, השירות הסוציאלי מארגן ימי עיון בנושאים שונים בתחום הזקנה והחולי.

מתנדבים

מרכז "שהם" מהווה אבן שואבת לפעילות התנדבותית ענפה, לרווחת המטופלים ומסייע לצוותים בעבודתם. ביוזמת השירות הסוציאלי ובהדרכתו פועלים במרכז "שהם" כ-60 מתנדבים, המועסקים במגוון תפקידים על פי צורכי המרכז ובהתאמה לכישורי המתנדב ולרצונו – הפעלת חוגים ומשחקייה, יצירת קשר אישי וליווי מטופל מתנדב, עבודה משרדית, ליווי מטופלים ועוד. ההתנדבות נעשית כהשלמה וכעזרה לאנשי המקצוע ואינה מחליפה אותם. המתנדבים מבוטחים בביטוח ומקבלים ארוחת צהריים והחזר נסיעות. במהלך השנה נערכות פעולות הערכה ותגמול למתנדבים.