השירות הסוציאלי הציג שני פרויקטים בכינוס הארצי של העו"ס

תחת הכותרת "עוצמה והעצמה – 80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל", התקיים באחרונה הכינוס הארצי ה-19 של העובדים הסוציאליים. במהלך שני ימי הכינוס הוצגו פרויקטים שונים מכל רחבי הארץ, בהם גם שני פרויקטים של השירות הסוציאלי ב"שהם". את "שהם" יצגו רינת כהן, עו"ס מחלקת שיקום ב', דפנה אייזיק, עו"ס סיעוד מורכב תומך א' וב', ומנהלת השירות, תרצה אנגלנדר.

רינת כהן הציגה את "הכוח הוא בידע" – תוכנית העשרה למקצועות הבריאות, שפועלת ב"שהם" בהצלחה כבר מספר שנים בהובלתה. כהן: "זו השנה החמישית שב'שהם' פועלת תוכנית ייחודית לשיתוף ידע, במסגרתה מקיימים אנשי צוות ממקצועות שונים הרצאות העשרה לצוותי מקצועות הבריאות. התוכנית נותנת מענה לצורך הקיים בקבוצת שייכות ובאמצעותה נוצרים מוקדי ידע משותפים, בהם נדונים מקרים מיוחדים ומורכבים ומתקיים סיעור מוחות. מפגשי העמיתים מאפשרים שיתוף ולמידה הדדית ומהווים מנוף ליצירת שותפויות והתפתחות מקצועית של כל סקטור, כאשר השורה התחתונה היא העלאת איכות הטיפול".

תרצה אנגלנדר ודפנה אייזיק דיברו על "איכות חיים בסוף החיים – סיסמה או מציאות". הן הציגו מודל וכלים יישומיים לטיפול בחולה ובבני משפחתו בסוף החיים, תוך הדגשת תפקיד העובד הסוציאלי כחלק משמעותי בחיבור המטופל למשמעות החיים, תוך שזירת מקרים של מטופלים. אנגלנדר אמרה, כי למרות שהמוות הינו חלק ממעגל החיים ואירוע של מוות הנו שכיח בבתי חולים ובמוסדות לטיפול ממושך, מדובר בנושא מורכב וטעון מבחינה רגשית, הן לעובדים והן למטופלים ובני משפחותיהם. "כל פרידה מעוררת רגשות מעורבים, המשתנים בעוצמתם וקשורים בחוויות קודמות, יוצרת ציפיות, צרכים, תקוות ופחדים עמם על המטופל להתמודד בסוף חייו".

"לתפיסת החולה את מצבו חשיבות רבה בהתמודדותו עם סוף החיים", אמרה אייזיק. "אמנם אין לו שליטה על מצבו הפיזי, אבל יש לו שליטה על ההחלטה כיצד לסיים את חייו. הצגנו  נקודת מבט חיובית, לפיה מאחורי הסבל, הייאוש והכאב, קיים אדם בעל זהות ייחודית, רצונות ותקוות".