הנחיות מינהליות

מרכז רפואי "שהם" פועל בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הבריאות

למאגר חוזרים ונהלים באתר המשרד לחץ כאן