היגיינת ידיים

היום הבינלאומי להיגיינת ידיים צוין ב-5 במאי בכלל חלקות המרכז. לטובת העלאת המודעות לנושא עברו ד"ר שרית ניסן, יו"ר הוועדה למניעת זיהומים במרכז, ואסתר גרנות, אחות אפידמיולוגית, בכל מחלקות בית החולים. הצוותים קיבלו הסבר על החשיבות של היגיינת הידיים עבורם ועבור המטופלים והתחייבו להקפיד על היגיינת ידיים.

יש לציין, כי מחוזר משרד הבריאות בנושא עולה, כי מרבית הזיהומים הנרכשים במוסדות רפואיים ניתנים למניעה וכי ידי הצוות המטפל הן גורם פעיל בהעברת מחוללי זיהום, ישירות או בעקיפין. הקפדת הצוות המטפל על היגיינת ידיים היא אמצעי פשוט ויעיל למניעת העברה של מחוללי זיהום במוסדות רפואיים, כאשר היא ננקטת מיד לפני מגע במטופל ומיד לאחר המגע במטופל או בסביבתו. שבירת השרשרת מקטינה היארעות של זיהומים נרכשים במוסדות רפואיים ומונעת התפשטות של חיידקים יציבים לאנטיביוטיקה.

  • P90505-113635