היום הבינלאומי להיגיינת ידיים צוין ב"שהם" בהפנינג ססגוני

ביום חמישי, 4 במאי, צוין במרכז הרפואי "שהם" פרדס חנה היום הבינלאומי להיגיינת ידיים. לטובת העלאת המודעות לנושא נרתם צוות, שכלל, בין השאר, את ד"ר שרית ניסן, יו"ר הוועדה למניעת זיהומים במרכז, ואת אסתר גרנות, אחות אפידמיולוגית. הצוות עבר בכל אחת ממחלקות בית החולים וכינס את הצוותים הרפואיים. הצוותים קיבלו הסבר על החשיבות הרבה של היגיינת הידיים עבורם ועבור המטופלים, השתתפו בהמחשה של איכות רחיצת הידיים בעזרת חומר מיוחד ואור אולטרא סגול, והתחייבו להקפיד על היגיינת ידיים, תוך טבילת ידיהם בצבעי גואש והטבעתן על פלקט שהוכן מראש. הצוותים במחלקות הביעו התעניינות רבה בצוות הססגוני שהגיע אליהם, קיבלו את האירוע בהתלהבות ושיתפו פעולה בשמחה.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
יום המודעות להיגיינת ידיים במוסדות בריאות מצוין ברחבי העולם מדי שנה ביום 5 במאי. ב"שהם" הוקדם האירוע ביום וצוין ביום חמישי, 4 במאי.
יש לציין, כי מחוזר משרד הבריאות בנושא עולה, כי מרבית הזיהומים הנרכשים במוסדות רפואיים ניתנים למניעה. ידי הצוות המטפל הן גורם פעיל בהעברת מחוללי זיהום: ישירות ממטופל למשנהו, ממטופל לציוד או משטחים בסביבת המטופל וחוזר חלילה מציוד או משטחים מזוהמים למטופלים אחרים. העברת זיהומים באמצעות הידיים של הצוות המטפל מתרחשת כתוצאה מתהליך הכולל 5 מרכיבים: א. מחוללי זיהום נוכחים על עורו של מטופל או נשרו בסביבתו הקרובה; ב. מחוללי הזיהום הועברו לידי מטפל; ג. מחוללי הזיהום שורדים על ידי המטפל; ד. היגיינת ידיים לא ננקטה או אינה יעילה; ה. המטפל בא במגע עם מטופל/ים נוספ/ים וסביבתם.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
הוכח בעבודות מרובות, כי כישלון בהיענות להיגיינת ידיים של צוות מטפל הוא הסיבה הראשית להעברה צולבת של זיהומים במוסדות רפואיים, התפשטות של חיידקים יציבים לאנטיביוטיקה והתפרצויות של זיהומים.
היגיינת ידיים על ידי צוות מטפל היא אמצעי פשוט ויעיל לשבירה של שרשרת ההעברה של מחוללי זיהום במוסדות רפואיים, כאשר היא ננקטת מיד לפני מגע במטופל ומיד לאחר המגע במטופל או בסביבתו. שבירת השרשרת מקטינה היארעות של זיהומים נרכשים במוסדות רפואיים ומונעת התפשטות של חיידקים יציבים לאנטיביוטיקה.