היום הבינלאומי להיגיינת ידיים צוין ב"שהם"

היום הבינלאומי להיגיינת ידיים צוין ב"שהם"

מדי שנה מתפרסמים נתונים אודות אלפי מטופלים בישראל המקפחים את חייהם כתוצאה מהידבקות בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. אחת השיטות המרכזיות למנוע זאת היא הקפדה וחתירה לחינוך והרחבת הידע לגבי מניעה באמצעות היגיינת ידיים.

פעולה פשוטה של היגיינת ידיים על פי מודל חמשת הרגעים מפחיתה משמעותית את סיכויי העברת החיידקים העמידים בין מטופלים.

מדי שנה מצוין היום הבינלאומי להיגיינת ידיים ב-5 במאי. השנה יצאו אסתר גרנות וד"ר שרית ניסן מטעם היחידה למניעת זיהומים לסיור במחלקות, במהלכו קיבל הצוות תדריך בנושא, בדגש על היגיינת ידיים לפני מגע במטופל ובדגש מיוחד על ההגדרה של המטופל והציוד שנלווה לו.

הצוות השתתף בהתלהבות רבה בהדגמה של איכות היגיינת הידיים באמצעות חומר מיוחד ואור אולטרא-סגול.

מקווים להמשך שיתוף פעולה פורה, על מנת להמשיך ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים בהם עמדנו עד כה.

חשוב לזכור – זה בידיים שלנו!

ד"ר שרית ניסן

מנהלת תחום מניעת זיהומים