דרכי תשלום האגרה

יש לשלם דרך מחלקת הגזברות,  בטלפון 04-6375616/712

את הקבלה יש להעביר לפקס 04-6375659