כספים

מנהלת המחלקה: גב' סיגל משאווי

אודות המחלקה

מחלקת הגזברות אמונה על כלל הפעולות הפיננסיות של המרכז הרפואי, כולל מעקב ובקרה אחר התקציב.

IMG_0553_1024x683

עיסוק מרכזי

 • רישום ותיעוד מכלול הפעילות הפיננסית של המרכז.
 • ניהול, רישום ובקרה אחר הסכמים מול קופות החולים.
 • רישום ובקרת הכנסות המרכז.
 • הערכות תקציב, הוצאה והכנסה.
 • מעקב ובקרה על גביית חובות ואכיפת תשלום החובות באמצעים העומדים לרשותנו.
 • רישום חשבונות הוצאה וחיובים אחרים.
 • העברת תשלום לספקים ונותני שירותים.
 • התאמות בנק ורישום הפעולות הנובעות מהן.
 • פיקוח ובקרת תקציב השכר.
 • אכיפת הסכמים וחוזים שונים מול ספקים ולקוחות.
 • הכנת דוחות כספיים בחתכים שונים, לצרכים פנימיים וחיצוניים, ברמה שנתית / רבעונית / חודשית ולפי הצורך.
 • הכנת דוחות כספיים ודיווח לגורמים ממשלתיים שונים.
 • מענה לשאלות גורמים פנימיים ו/או חיצוניים.

צוות

צוות המחלקה מונה שמונה עובדות ומנהלת, האמונות על הנושאים שונים

שעות וימי פעילות

ימים א'-ה', 7:00-15:00

דרכי התקשרות

טלפון: 04-6375712

פקס: 04-6375812