ב"שהם" מתחסנים נגד שפעת

שפעת עונתית היא מחלה המופיעה בחודשי החורף, והינה בעלת משמעות גדולה לבריאות הציבור, עקב שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים.

בכל שנה מדווחים בעולם על בין 3-5 מיליון חולים בשפעת ובין 250-500 אלף נפטרים מהמחלה.

עקב המגע עם מטופלים, עובדי מערכת הבריאות נמצאים בסיכון גבוה להידבק בשפעת והם עלולים גם להדביק חולים נוספים, הנמצאים בסיכון גבוה לסבול מסיבוכי המחלה.

במחקר כפול סמיות שפורסם ב-LANCET  בשנת 2000 נמצא, כי התפרצויות של שפעת בבתי חולים של אשפוז ממושך ובמוסדות סיעודיים היו קשורות לשיעורי כיסוי חיסוני נמוכים בקרב העובדים.

חיסון עובדי מערכת הבריאות, כדי להגן על מטופלים, מהווה מדיניות מבוססת מידע.

לנו, כעובדי מערכת הבריאות, יש אחריות גבוהה לבריאותם של החולים בהם אנו מטפלים, לכן גשו להתחסן! זוהי חובתנו המוסרית.

ד"ר שרית ניסן