בית מרקחת

מנהל: מגר' קובי מושקטל

אודות

שירותי הרוקחות עוסקים ברכש, אחסון וניפוק תרופות לכלל מחלקות ויחידות בית החולים.

צוות בית המרקחת מספק מידע וייעוץ הקשור לתרופות והשימוש בהן לצוות הרפואי והסיעודי.

צוות

רוקחים: מגר' רים מחאג'נה, מגר' מיי קעדאן

מזכירה: גב' טובה בסן

מחסנאית: גב' חנה זיגדון

תחומי אחריות:

רוקחות מחלקתית

הרוקחים אחראים על מלאי התרופות במחלקות, מבצעים ביקורות שוטפות ומקפידים שתנאי האחסון יהיו בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

רוקחות קלינית

הרוקחים מבצעים בקרת הוראות לתרופות בתיקי מטופלים, מוודאים שהטיפול הנכון ניתן בזמן הנכון ובמינון הנכון. בודקים תגובות בין תרופתיות מבצעים התאמת מינון.

הרוקחים מתבצעים בקרת הלימה תרופתי משווים את הטיפול באשפוז בהשוואה לטיפול שהחולה קיבל במוסד ממנו התקבל.

מתן מידע תרופתי

צוות הרוקחים מספק שירות מידע וייעוץ מקצועי לכל צוותי בית החולים בתחום הטיפול התרופתי, בנושאים כמו: שילובי תרופות וחלופות טיפול. בית המרקחת מפרסם דפי מידע, הנחיות ועדכונים בנושאי תרופות.

ניהול סיכונים

צוות שירותי הרוקחות פועל במניעת טעות במתן תרופות. הפעילות כוללת סימון תרופות בנות סיכון, תרופות דומות ומעקב אחר תופעות לוואי שקשורות לתרופות. (פרמקוויגילנס).

פעילות בוועדות מוסדיות:

בית המרקחת משתתף בוועדות בית החולים: ועדת הלסינקי, ועדת תרופות, ועדת מניעת זיהומים, בטיחות הטיפול ומניעת טעויות בתרופות.

דרכי התקשרות:

טלפון: 04-6375623

פקס: 04-6375754