אקרדיטציה – יוצאים לדרך חדשה

בדומה לבתי חולים אחרים בארץ ובעולם, החלה הנהלת "שהם" להתניע תהליך של אקרדיטציה – הסמכת המרכז לתקן בינלאומי. את התהליך מובילה מפקחת המחלקות האקוטיות, רינה בן משה.

אקרדיטציה הינה תקן הקובע אמות מידה בינלאומיות למוסדות רפואה, אותו מעניקה חברת JCI  – JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. מדובר בחברה אמריקאית שהוקמה על מנת לטפח ולשפר איכות ובטיחות במוסדות רפואה בכל העולם. החברה קבעה את הסטנדרטים, ההנחיות והאלמנטים המדידים המצופים מכל מוסד רפואי, על מנת לעמוד בהצלחה במבדק שיתקיים בתום שלוש השנים.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

רינה בן משה ציינה, כי תהליך האקרדיטציה הינו תהליך כלל ארגוני, הדורש את השתתפות כל העובדים בארגון. "זהו תהליך תלת שנתי", אמרה, "שתחילתו בהתגייסות ההנהלה והצוות המוביל, וסופו בהטמעה בקרב כל עובדי המרכז הרפואי. אני משוכנעת ביכולות של עובדי 'שהם' ובמחויבות שלהם לארגון, ואין לי כל ספק שהירתמות כלל העובדים תביא אותנו לצליחת התהליך".